Search

Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών - Τ.Α.Κ.

Το τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκύπτουν από μεγάλης κλίμακας καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες ή πυρκαγιές. Κύριο αντικείμενο αντιμετώπισης είναι ο εντοπισμός και διάσωση εγκλωβισμένων ατόμων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η δομή του τμήματος είναι η εξής:
Α) Τμηματάρχης
Β) Υπεύθυνος εκπαίδευσης
Γ) Υπεύθυνος διαχείρισης υλικού - αποθήκης
Δ) Υπεύθυνος συντήρησης εξοπλισμού

Σημειώνεται πως ο Τμηματάρχης επιλέγεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Δ. μεταξύ των ενεργών και δραστήριων μελών της ομάδας, με βασικά κριτήρια την έμπρακτη συνεισφορά του στην ομάδα, αλλά και τις ηγετικές του ικανότητες. Αντίθετα, τα υπόλοιπα στελέχη προτείνονται από τον Τμηματάρχη και εγκρίνονται από το Δ.Σ.

Ο επιχειρησιακός τομέας του τμήματος υπάγεται στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ε.Ο.Δ., ενώ για τον τομέα εκπαίδευσης υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ε.Ο.Δ.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (USAR)

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ. είναι πιστοποιημένο μέλος του διεθνή φορέα IN.S.A.R.A.G. (International Search and Rescue Advisory Group) των Ηνωμένων Εθνών και είναι η μόνη εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) πιστοποιημένη στην Ελλάδα.

Η δομή της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον (USAR), ανεξάρτητα από την δυναμικότητά της και την επιχειρησιακή της εμπλοκή, απαρτίζεται από στελέχη με τις ακόλουθες ειδικότητες:

• Διοικητικά Στελέχη (Management)
• Στελέχη Διαχείρισης Υλικού (Logistics)
• Στελέχη Έρευνας – Αναζήτησης (Search)
• Στελέχη Διάσωσης – Απεγκλωβισμού (Rescue)
• Στελέχη Πρώτων Βοηθειών (Medical)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η πολύχρονη εμπειρία του Τ.Α.Κ, ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός του και η άρτια (και διαρκώς αναβαθμιζόμενη) τεχνική κατάρτιση των μελών, του επιτρέπει να δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία, όποτε κληθεί, στους τομείς:

1) αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
α) αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών
β) αντλήσεις υδάτων
γ) δασοπυρόσβεση


2) ενημέρωσης σε σχολεία και άλλους φορείς για τα επικαιροποιημένα μέτρα αντισεισμικής προστασίας και τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας

Ειδικότερα για την εκπαίδευση των μελών του Τ.Α.Κ. αξίζει να σημειωθεί πως αυτή περιλαμβάνει πέρα από την διαρκή εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες ενός διασώστη (παροχή α’ βοηθειών, τεχνικές αναρρίχησης, προσανατολισμού, κλπ) και εξειδικευμένες μορφές εκπαίδευσης όπως:

• τεχνικές εντοπισμού θυμάτων σε ερείπια,
• διείσδυσης σε ερείπια και απεγκλωβισμό θυμάτων,
• απεγκλωβισμό παγιδευμένων θυμάτων από τροχαία ατυχήματα,
• αντιμετώπιση πλημμυρών,
• αντιμετώπιση πυρκαγιών,
• καθώς και τον χειρισμό ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Παράλληλα, για την καλύτερη εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες, οργανώνονται τακτικά, ασκήσεις ετοιμότητας τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας, σε συνεργασία είτε με τα κατά τόπους παραρτήματα, είτε με άλλους φορείς όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΜΑΚ, Δήμοι, άλλες εθελοντικές οργανώσεις, κ.ά.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Κομοτηνή 2005 - 2η Πανελλήνια Άσκηση Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών
• Βόλος 2006 – Άσκηση Σεισμικών Καταστροφών με τη συμμετοχή 300 μελών της ΕΟΔ και 60 Τούρκων εθελοντών διασωστών
• Πάτρα 2009 – 6η Πανελλήνια Άσκηση Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών
• Θεσσαλονίκη 2010 – Συμμετοχή σε άσκηση συνεργασίας 16 εθελοντικών οργανώσεων σε σενάριο καταστροφικού σεισμού σε εργοστάσιο
• Θεσσαλονίκη 2012 – Συνεκπαίδευση με την ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό θυμάτων σε ερείπια και την ασφαλή χρήση των διασωστικών εργαλείων
• Θέρμη 2013 – Συμμετοχή στην άσκηση «ΑΙΓΙΣ», 1η Άσκηση Οργάνωσης Και Διαχείρισης Καταυλισμού, με τη διοργάνωση του Δήμου Θέρμης και τη συνεργασία 9 εθελοντικών οργανώσεων

Δεδομένη είναι η συμμετοχή σε διεθνείς ασκήσεις, στα πλαίσια της ανάπτυξης επιχειρησιακών σχέσεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται:
• Αρμενία 2005 – Διεθνής άσκηση του ΟΗΕ/INSARAG με συμμετοχή 15 χωρών
• Κύπρος 2006 – Διεθνής άσκηση του OHE/INSARAG με συμμετοχή 14 χωρών
• Τουρκία 2006 – Άσκηση σε συνεργασία με Τουρκικούς φορείς

Οι ενημερώσεις σε σχολεία, φορείς, ιδιωτικές εταιρείες, κ.ά., που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση των σεισμών και τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, οι δράσεις όπως χαρακτηριστικά είναι, οι δενδροφυτεύσεις, ο καθαρισμός ακτών, το κλάδεμα δένδρων σε περίπτωση ανάγκης κ.τ.λ. και η συμμετοχή του τμήματος – από κοινού με αυτό των Πρώτων Βοηθειών – σε πληθώρα άλλων εκδηλώσεων, αποτελούν ένα μικρό δείγμα και προβάλλουν το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζει το Τ.Α.Κ.

Το Τ.Α.Κ διαθέτει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων αποστολών τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό (σε διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται αποστολές όπως:
- Σεισμός Αιγίου (1995)
- Σεισμός Τουρκίας (1999)
- Σεισμός Αθήνας (1999)
- Σεισμός Αλγερίας (2003)
- Σεισμός Μαρόκο (2004)
- Σεισμός Ινδονησίας (2004)
- Σεισμός Πακιστάν (2005)
- Πλημμύρες Μαγνησίας (2006)
- Πυρκαγιές Αχαΐας (2007)
- Σεισμός Αιτής (2010)
- Σεισμός Χιλής (2010)

Επιστέγασμα των προσπαθειών της Ε.Ο.Δ. ήταν η συμμετοχή της στο μεγάλο σεισμό της Αϊτής το 2010. Εκεί, τα μέλη της έκαναν περήφανο κάθε Έλληνα, καθώς κατάφεραν να βρουν και να σώσουν τον 23χρονο Εξάντους, τη στιγμή που όλα τα διεθνή σωστικά συνεργεία είχαν σταματήσει να ψάχνουν για επιζώντες.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το τμήμα διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και συγκεκριμένα:
• Διασωστική Υδραυλική Σειρά, που περιλαμβάνει Διαστολέα, Κόφτη, Τηλεσκοπικό Έμβολο (Κεντρική Διοίκηση)
• Αερόσακους Υψηλής Πίεσης (Ειδικά μαξιλάρια ανύψωσης) (Κεντρική Διοίκηση)
• Σετ σταθεροποίησης (Τάκοι & Μηχανικοί σταθεροποιητές) (Κεντρική Διοίκηση)
• Διασωστικούς Βενζινοκίνητους Τροχούς (Κεντρική Διοίκηση)
• Αντλητικά συστήματα
• Κάμερα εντοπισμού θυμάτων σε ερείπια (Κεντρική Διοίκηση)
• Σόναρ εντοπισμού επιζώντων σε ερείπια (Κεντρική Διοίκηση)
• Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
• ΣμηΕΑ - τετρακόπτερο (drone)

Πέραν των παραπάνω το τμήμα διαθέτει σε ετοιμότητα εξοπλισμό αναγκαίο για να υποστηρίξει επιχειρησιακά αποστολές έρευνας και διάσωσης.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στις μελλοντικές προτεραιότητες/στόχους του Τμήματος, πέρα από την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μελών του (μέσω διαρκών εκπαιδεύσεων – ασκήσεων) είναι:
• Η ανάπτυξη νέων επαφών και συνεργασιών – συνεκπαιδεύσεων με άλλους φορείς, ομάδες, ειδικών σχολείων του εξωτερικού και Διεθνείς Οργανισμούς,
• Ο τακτικός εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού του, προκειμένου το Τμήμα να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εκπροσωπήσει επάξια την χώρα μας σε Διεθνείς αποστολές.

 2015 AskisiPoseidonPylos03

RS adelfopoiisi

NANSEN 2016

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παράρτημα Μεσσηνίας, κινείται με καύσιμα από τα

logo ElPe

Οι σκύλοι της Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παράρτημα Μεσσηνίας, τρέφονται με τροφές της

happyDog logo s

PetAvenue logo s

afisaGineEthelontisS

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης καλωσορίζει στην κοινότητά της όλους όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν σαν εθελοντές διασώστες και να προσφέρουν ο καθένας όπως κι όσο μπορεί. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά όλους τους τομείς δράσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης:
.
• Βασικές Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών.
• Βασικές Γνώσεις Ορεινής Διάσωσης.
• Αντιμετώπισης Μαζικών Καταστροφών.
• Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνιών.
• Βασικές Γνώσεις Μετεωρολογίας.
• Βασικές Γνώσεις Υγρού Στοιχείου.

 Δίκτυο Εντοπισμού Ηλ.Εκκενώσεων & Καταιγίδων Σε Πραγματικό Χρόνο

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε που "χτυπάνε" οι κεραυνοί.
Σταθερός Χάρτης
ΚΕΡΑΥΝΟΙ
Δυναμικός χάρτης
ΚΕΡΑΥΝΟΙ

Ποιοί Είμαστε

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση έρευνας και διάσωσης, τα μέλη της οποίας συμμετείχαν σε επιχειρήσεις από το 1978 σε εθελοντική βάση, ενώ από το 1994 λειτουργεί με τη μορφή σωματείου

 

facebook icon50   twitter02syoutube S

  

χρήσιμα τηλέφωνα

emergency phone

partof

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μέλος των

© 2019 ΕΟΔ Μεσσηνίας. All Rights Reserved. Designed By aidpc.net

Search